IEEE 802.3 i Ethernet

Digital Equipment Corporation and Intel Corporation pridružili su se 1978. godine Xerox-u i definisali 10 megabitni Ethernet standard. Ovaj standard je bio osnova kasnije nastalog IEEE 802.3 standarda. Ethernet standard iz 1978. godine može se smatrati podskupom 802.3 standarda, tačnije 802.3 definiše veći broj fizičkih medija za prenos podataka.

Standard IEEE 802.3 obuhvataPicture1

100 megabitnu verziju (Fast Ethernet)

1000 gigabitnu verziju (Gigabit Ethernet).

Ethernet je logička magistrala bez obzira što fizički može biti zvezda – kada jedan računar odašilja, drugi računari moraju čekati dok se prenos ne završi.

Nastavite sa čitanjem

WPS

WPS
Wi-Fi Protected Setup (WPS) je mrežno zaštitni standard za bezbedno stvaranje bežične kućne mreže. Omogućava korisnicima da lako obezbede bežičnu kućnu mrežu i da se bežično povežu korisnički uređaji kao što su(iPad, iPhone, Android, Lap-Top, i svi ostali uređaji koji podržavaju WPS) bez podešavanja rutera, i bez bežične zaštite(šifre). Da bi se povezali na WPS, i ruter i korisnički uređaj moraju podržavati WPS standard.
Da biste koristili WPS:
Metoda ˝pritisni WPS dugme˝ je ili dugme na proizvodu ili opcija na korisničkom interfejsu rutera.
WPS dugme na ruteru je označena ovim simbolom:
wps2 wps1
Ako vaš ruter nema WPS taster, proverite uputstvo za vaš ruter da biste bili sigurni da li podržava WPS.
PIN ili ˝bezbednosna PIN metoda˝ – PIN je ili na etiketi proizvoda ili na čarobnjaku za podešavanja ili alatki ekrana (utility screen). Morate uneti PIN rutera, pristupne tačke, ili bežičnog uređaja koji želite da pridružite mreži. Obično se nalazi na leđima ili na dnu samog rutera

Nastavite sa čitanjem

PoE

Power over Ethernet (PoE) omogućava običnim Ethernet mrežnim kablovima da funkcionišu kao kablovi za napajanje.
U PoE direktno električna struja (DC) teče preko mrežnog kabla zajedno sa normalanim saobraćajem Ethernet podataka.
Većina PoE sredstava prati ili IEEE standard 802.3af ili 802.3at. Power over Ethernet je dizajniran za upotrebu sa portabl i bežično elektronskom opremom kao što su Wi-Fi pristupna tačka (APs), veb kamere, i VoIP telefoni.
PoE omogućava mrežnim uređajima da budu postavljeni na plafonu ili  na zidu prostorije, gde utičnice nisu na dohvat ruke.

 

poe1 Nastavite sa čitanjem

WDS

Bežično distributivni sistem (WDS) je sistem koji omogućava bežično povezivanje pristupnih tačaka u IEEE 802.11 mrežu. To omogućava da se bežična mreža proširi korišćenjem više pristupnih tačaka bez zahteva za žičanu konekciju. Prednost WDS-a u odnosu na druge je to što čuva adrese u okviru klijenata MAC-a kroz vezu između pristupnih tačaka.
Pristupna tačka može biti glavna, relejna, ili daljinsko bazna stanica.
•    Glavna bazna stanica je povezana žičano sa  Ethernet-om.
•    Relejna bazna stanica prenosi podatke između udaljenih baznih stanica, bežičnih klijenata ili drugih relejnih stanica; bilo na glavnu ili drugu relejn baznu stanicu.
•    Daljinsko bazna stanica prihvata vezu sa bežičnim klijentima i prolazi na relejnu stanicu ili glavnu baznu stanicu. Veze između „klijenata“ su napravljene korišćenjem MAC adrese.
Sve bazne stanice u bežično distributivnom sistemu moraju biti konfigurisane da koriste istu radio stanicu, metod enkripcije (nijedan, WEP, WPA ili WPA2) i iste ključeve za šifrovanje.
Nastavite sa čitanjem

Osnove bezbednosti u računarskim mrezama ( tipovi i modeli napada, sistemi za zastitu komunikacija ) VIII deo

Diplomski rad učenika Andrije Pavlovića – EGŠ „Nikola Tesla“ Jagodina

Java signed applet

Ovo je napad koji preko Jave preuzima potpunu kontrolu nad racunarom. Veoma je rasprostranjen i teško ga je prepoznati, tako da je prilicno opasan.
Evo jedne demonstraije ovog napada:

https://www.youtube.com/watch?v=tnYsIooIi8Y

Vidimo da je i u ovom napadu uključen soc. eng. tako da i za ovaj napad ima odbrane u vidu svesti i informisanosti.

Kako se zastititi?

Nema neke konkretne zaštite od ovog napada, jedini nacin kompletnog imuniteta bi bio ne korišćenje Jave. Ima toliko varijacija ovog napada i nacina da se sakrije da bi to mozda bilo i najbolje resenje.

Ali ako je koriscenje Jave neophodno, jedina zastita od ovoga bi bilo obracanje paznje na sajtove koje posecujete, kao I instaliranje aplokacije NoScript, koja moze zabraniti pokretanje Jave i drugih skripti sa sajtova koje posećujemo. Nastavite sa čitanjem